logo ihar

Aktualności

Obiekty ziemniaka diploidalnego, odporne na Phytophthora infestans, wprowadzone w 2018 r. do kolekcji polowej

W 2018 r. do kolekcji polowej zostało wprowadzonych 19 obiektów kolekcyjnych, charakteryzujących się wysoką odpornością na Phytophthora infestans. Zaraza ziemniaka wywoływana przez P. infestans jest najważniejszą z punktu ekonomicznego chorobą ziemniaka. Obiekty zgromadzone w kolekcji umożliwiają otrzymywanie odmian ziemniaka odpornych na tego patogena. Uprawa odpornych odmian jest szczególnie ważna w przypadku rolnictwa niskonakładowego oraz ekologicznego.

Gatunkami źródłowymi odporności na zarazę ziemniaka, które występują w genealogii nowo włączonych do kolekcji obiektów, są: Solanumstenotomum, S. phureja, S. microdontum, S. verrucosum oraz S. ruiz-cebalosii. Dziki, diploidalny gatunek ziemniaka S. ruiz-cebalosii jest nowym gatunkiem, w którym, w ONB Młochów, wyselekcjonowano klony odporne na zarazę ziemniaka (Fot. 1 i 2). Odporność z tego gatunku została wprowadzona do diploidalnych mieszańców międzygatunkowych (Fot. 3).

Obiekty kolekcyjne stanowią cenne źródło odporności na zarazę ziemniaka naci i bulw, utrzymując tę cechę na wysokim poziomie na przestrzeni wielu lat. Ich odporność sprawdzana jest w laboratoryjnych testach listkowych oraz plastrowych (Fot. 4 i 5).

Nowo wprowadzone do kolekcji obiekty, oprócz cechy wiodącej na wysokim poziomie,  charakteryzują się dobrymi cechami agronomicznymi. Posiadają również odporności na inne patogeny ziemniaka, 16 klonów na raka ziemniaka, 6 na mątwika ziemniaka, 7 na PVY, 2 na PVM, 9 na PVX. Dobre cechy ziemniaka jadalnego wykazują 4 klony, a 1 klon ma wysoką zawartość skrobi. Wszystkie klony są męskopłodne, a 11 posiada tendencję do tworzenia męskich gamet o niezredukowanej liczbie chromosomów.

__
Mgr Iwona Wasilewicz-Flis
Instytut hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Oddział w Młochowie