logo ihar

Aktualności

Letnie spotkanie hodowców pszenicy, jęczmienia jarego i owsa w Małopolskiej Hodowli Roślin w Krakowie,

Letnie spotkanie hodowców pszenicy, jęczmienia jarego i owsa w Małopolskiej Hodowli Roślin w Krakowie,
w Zakładzie Hodowlanym Polanowice
Spotkanie realizowano w ramach zadania 2.9. PW IHAR-PIB

Dr Tadeusz Śmiałowski
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

W dniu 20.06.2017 roku odbyło się tradycyjne spotkanie hodowców oraz pracowników naukowych uczelni rolniczych, instytutów rolniczych i PAN, doradców rolniczych, pracowników i instytucji wspierających hodowlę i nasiennictwo pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego i owsa jarego.

Program spotkania obejmował część naukową przeprowadzoną w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz część plenerową na poletkach hodowlanych Zakładzie Hodowlanym  w Polanowicach.

W części naukowej po przywitaniach przedstawicieli władz uczelni oraz Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego wygłoszono 5 referatów:

  1. Informacje o firmie: mgr inż. Tomasz Skorupski,
  2. Nowoczesne technologie w hodowli zbóż: dr hab. Tomasz Warzecha,
  3. Omówienie prowadzonych badań w wybranych gatunkach zbóż: prof.dr.hab. Marcin Rapacz,
  4. Informacja o pracach hodowlanych prowadzonych w ZHP Polanowice; dr.hab. Andrzej Bichoński.
  5. Program badawczy Polapgen- wyniki badań; dr Piotr Ogrodowczyk.

Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania udali się na lustracje polową doświadczeń hodowlanych w Polanowicach.

W 5 zakładach hodowlanych Małopolskiej Hodowli Roślin prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza 17 gatunków roślin. Również do MHR należy stadnina Konia Arabskiego w Białce w województwie lubelskim.

Głównym zainteresowaniem uczestników letniego spotkania grupy hodowców i naukowców w Polanowicach cieszyły się plantacje pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia jarego i owsa jarego.

Również w Polanowicach można się zapoznać z szeroką prezentacją plantacji traw o różnych kierunkach użytkowych, buraków pastewnych i innych gatunków roślin.

W trakcie lustracji polowej hodowcy i pracownicy naukowi wymienili się uwagami praktycznymi i badawczymi.

Plantacje roślin zbożowych i pozostałych gatunków w Polanowicach są pełnej wegetacji w bardzo dobrej kondycji.

W ramach zadania 2.9 w Polanowicach na podstawie wykonanych rozlosowań doświadczeń wstępnych założono doświadczenia polowe z rodami pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i owsa jarego. Uzyskane wyniki plonu i cech po zbiorach z Polanowic będą włączone do syntezy zbiorowej z innych lokalizacji a wyniki tych zestawień będą podstawą do wyodrębnienia najlepszych obiektów do badań rejestrowych.

Fotografia przedstawia poletka jęczmienia jarego i owsa jarego w trakcie wegetacji.

Dr Tadeusz Śmiałowski