logo ihar

Aktualności

Letnie spotkanie hodowców pszenicy i żyta w Hodowli Roślin w Smolicach

W dniu 26.06.2018 roku odbyło się  w Smolicach tradycyjne spotkanie hodowców oraz pracowników naukowych uczelni rolniczych, instytutów rolniczych i pracowników i instytucji wspierających hodowlę i nasiennictwo pszenicy i żyta w Polsce.

Celem tego spotkania było zapoznanie się z aktualnymi informacjami o efektach hodowli w HR Smolice, informacja o bieżących projektach badawczych wspomagających hodowlę, lustracja polowa doświadczeń hodowlanych obu gatunków oraz dyskusja i omówienie bieżących problemów zespołów hodowlanych. Prowadzącymi zebranie byli Pan Prezes HR Smolice mgr Władysław Poślednik oraz głowni hodowca pszenicy dr. Edward  Witkowski i hodowca pszenicy i żyta dr Jarosław Bojarczuk.

Firma HR Smolice gospodaruje na 5000 ha w 3 zakładach hodowlanych i nasiennych zlokalizowanych w zachodniej i południowej Polsce. Corocznie dostarcza ok. 11 tyś. ton materiału nasiennego. Hodowli i uprawie pszenicy  ozimej i jarego oraz żyta sprzyjają bardzo dobre i dobre gleby klasy 2 i 3. Natomiast odnotowuje się się w ostatnich latach znaczne niedobory opadów spowodowane pustynnieniem wielkopolski i kujaw. Efektem hodowli roślin w HR Smolice jest liczna grupa odmian pszenicy  ozimej i jarej, pszenicy twardej i orkiszowej oraz populacji i mieszance żyta. W hodowli pszenicy stosuje się tradycyjna metodę rodowodową oparta na dużej liczbie krzyżowań ( 300 kombinacji) i selekcji kłosowej. Hodowla korzysta również  z materiałów dihaploidanych, wykonywanych w firmach zewnętrznych. Hodowla żyta kontynuuje hodowlę odmian populacyjnych z tendencją do jej ograniczania w zamian rozwijania hodowli mieszańcowej we współpracy z HR DANKO i Poznańską Hodowlą Roślin pod naukową opieką Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Rocznie wykonuje się ok. 900 mieszańców, 1000 linii, testuje się 36 restorerów. Hodowla mieszańcowa oparta jest o cytoplazmę Pampa i Cytoplazmę C. Hodowla mieszańcowa jest kosztowa, wiele upraw odbywa się w tunelach, ze względu na potrzeby izolacji materiałów.

Przeprowadzona lustracja polowa ujawniła dobry stan poletek pomimo suszy. Ze względu na aktualną pogodę należy się spodziewać przyspieszonych żniw.

W dyskusji toczącej się już po lustracji polowej wysłuchano informacji prof. J.H. Czembora o „Banku Genów”, jego możliwościach w udostępnianiu rzadkich genotypów, wnoszących unikalne cechy do programów hodowlanych. Wywiązała się żywa dyskusja w której udział wzięli prof. S. Karpiński, prof. I. Kolasińska, dr Z. Nita, dr. Z. Banaszak, dr. E. Witkowski, dr J. Bojarczuk,  dr T. Śmiałowski, mgr J. Zych.

Ustalono, że przedsiewne spotkanie robocze grupy ds. hodowli pszenicy i pszenżyta  odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2018  roku w Smolicach.

__
Smolice: 26.06.2018.
Tadeusz Śmiałowski

 Wyjazd realizowano w ramach zadania 2.9. PW IHAR-PIB
podzadania 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

W dniu 26.06.2018 roku odbyło się  w Smolicach tradycyjne spotkanie hodowców oraz pracowników naukowych uczelni rolniczych, instytutów rolniczych i pracowników i instytucji wspierających hodowlę i nasiennictwo pszenicy i żyta w Polsce.

Celem tego spotkania było zapoznanie się z aktualnymi informacjami o efektach hodowli w HR Smolice, informacja o bieżących projektach badawczych wspomagających hodowlę, lustracja polowa  doświadczeń hodowlanych obu gatunków oraz dyskusja i omówienie bieżących problemów zespołów hodowlanych. Prowadzącymi zebranie byli Pan Prezes HR Smolice mgr Władysław Poślednik oraz głowni hodowca pszenicy dr. Edward  Witkowski i hodowca pszenicy i żyta dr Jarosław Bojarczuk.

Firma HR Smolice gospodaruje na 5000 ha w 3 zakładach hodowlanych i nasiennych zlokalizowanych w zachodniej i południowej Polsce. Corocznie dostarcza ok. 11 tyś. ton materiału nasiennego. Hodowli i uprawie pszenicy  ozimej i jarego oraz żyta sprzyjają bardzo dobre i dobre gleby klasy 2 i 3. Natomiast odnotowuje się się w ostatnich latach znaczne niedobory opadów spowodowane pustynnieniem wielkopolski i kujaw. Efektem hodowli roślin w HR Smolice jest liczna grupa odmian pszenicy  ozimej i jarej, pszenicy twardej i orkiszowej oraz populacji i mieszance żyta. W hodowli pszenicy stosuje się tradycyjna metodę rodowodową oparta na dużej liczbie krzyżowań ( 300 kombinacji) i selekcji kłosowej. Hodowla korzysta również  z materiałów dihaploidanych, wykonywanych w firmach zewnętrznych. Hodowla żyta kontynuuje hodowlę odmian populacyjnych z tendencją do jej ograniczania w zamian rozwijania hodowli mieszańcowej we współpracy z HR DANKO i Poznańską Hodowlą Roślin pod naukową opieką Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Rocznie wykonuje się ok. 900 mieszańców, 1000 linii, testuje się 36 restorerów. Hodowla mieszańcowa oparta jest o cytoplazmę Pampa i Cytoplazmę C. Hodowla mieszańcowa jest kosztowa, wiele upraw odbywa się w tunelach, ze względu na potrzeby izolacji materiałów.

Przeprowadzona lustracja polowa ujawniła dobry stan poletek pomimo suszy. Ze względu na aktualną pogodę należy się spodziewać przyspieszonych żniw.

W dyskusji toczącej się już po lustracji polowej wysłuchano informacji prof. J.H. Czembora o „Banku Genów”, jego możliwościach w udostępnianiu rzadkich genotypów, wnoszących unikalne cechy do programów hodowlanych. Wywiązała się żywa dyskusja w której udział wzięli prof. S. Karpiński, prof. I. Kolasińska, dr Z. Nita, dr. Z. Banaszak, dr. E. Witkowski, dr J. Bojarczuk,  dr T. Śmiałowski, mgr J. Zych.

Ustalono, że przedsiewne spotkanie robocze grupy ds. hodowli pszenicy i pszenżyta  odbędzie się na przełomie sierpnia i września 2018  roku w Smolicach.

 

Smolice: 26.06.2018.

Tadeusz Śmiałowski

 

Wyjazd realizowano w ramach zadania 2.9. PW IHAR-PIB

 podzadania 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,

Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie