logo ihar

Aktualności

Letnie spotkanie hodowców jęczmienia i owsa w Oddziale hodowlanym w Modzurowie należącym do Hodowli Roślin DANKO

W dniu 20.06.2018 roku odbyło się w Modzurowie tradycyjne spotkanie hodowców oraz pracowników naukowych uczelni rolniczych, instytutów rolniczych i pracowników i instytucji wspierających hodowlę i nasiennictwo jęczmienia i owsa w Polsce.

Celem tego spotkania było zapoznanie się z aktualnymi informacjami o efektach hodowli w HR DANKO i Oddziale Modzurów, informacja o bieżących projektach badawczych wspomagających hodowlę, lustracja polowa doświadczeń hodowlanych obu gatunków oraz dyskusja i omówienie bieżących problemów zespołów hodowlanych. Prowadzącymi zebranie byli Pan mgr T. Dudkiewicz, dr. K. Marciniak i Pani mgr T. Sikora kierownik Oddziału w Modzurowie.

Informacje o planach grupy ds. hodowli jęczmienia ozimego przekazał Pan mgr J. Kaczmarek, natomiast z efektami prac hodowlanych dotyczących jęczmienia jarego i owsa zapoznała na poletkach Pani A. Kojpasz.

Firma DANKO gospodaruje na 6300 ha w 7 zakładach hodowlanych i nasiennych, natomiast doświadczeniami polowe zajmują 200 ha na których wysiewa się około 330 tyś. poletek. Aktualnie w hodowli znajduje się ponad 20 gatunków roślin a także hodowla i chów bydła mlecznego o dużej wydajności.

Modzurów zlokalizowany jest na pograniczu polsko czeskim w woj. Śląskim niedaleko Raciborza. Hodowli i uprawie jęczmienia ozimego i jarego oraz owsa sprzyja bardzo dobre gleby klasy 2 i 3 oraz zwykle duża liczba opadów. Efektem hodowli roślin w Modzurowie jest aktualnie 19 odmian.

Hodowlane doświadczenia polowe głownie dotyczą pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, owsa i pszenżyta. Przeprowadzona lustracja polowa ujawniła dobry stan poletek pomimo występującej również w Modzurowie suszy. Od początku roku opady atmosferyczne wyniosły tylko 125 l deszczu na 1 m2. Ze względu na aktualną pogodę należy się spodziewać przyspieszonych żniw.

W dyskusji toczącej się już po lustracji polowej wysłuchano informacji prof. J.H. Czembora o „Banku Genów”, jego możliwościach w udostępnianiu rzadkich genotypów, wnoszących unikalne cechy do programów hodowlanych. Zapoznano się również z informacją przekazaną przez Panią mgr. K. Nowaczyk o aktualnych programach badawczych wspierających hodowle jęczmienia i owsa a także o przyszłych programach badawczych, które są niezbędne do rozwoju polskie hodowli w konfrontacji z konkurencją zagraniczną.

Ustalono, że zimowe, przedsiewne spotkanie robocze grupy ds. hodowli jęczmienia i owsa jarego odbędzie się w lutym 2019 roku w Zakopanem w ramach konferencji Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych, natomiast letnia lustracja jęczmienia odbędzie się Bąkowie.

Modzurów: 20.06.2018.

Fot. Tadeusz Śmiałowski. Widok na poletka owsa jarego oraz jęczmienia ozimego.

Fot. Tadeusz Śmiałowski. Widok na poletka owsa jarego oraz jęczmienia ozimego. Modzurów 20.06.2018 r.

Tadeusz Śmiałowski

 Wyjazd realizowano w ramach zadania 2.9. PW IHAR-PIB
podzadania 1. „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.
Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin,
Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie