logo ihar

Aktualności

Krajowa Konferencja Gryczana, Wrocław, 22-23.06.2017r.

W dniach 22-23.06.2017 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się Krajowa Konferencja Gryczana. Uczestniczyło w niej 30 osób. W ramach Zadania 1.2, mgr Szymon Suchecki z Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Krakowie przedstawił prezentację: „Aspekty hodowli i odmianoznawstwa gryki”.

W prezentacji przedstawiono biologię kwitnienia gryki oraz metody i kierunki hodowli gryki. Zwrócono uwagę na znaczenie zróżnicowanego materiału wyjściowego, który jest pozyskiwany z kolekcji gryki prowadzonej dla Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB w Radzikowie. Przedstawiono również wynik prac hodowlanych: zgłoszenie do badań rejestrowych w COBORU dwóch nowych odmian gryki, powstałych w wyniku krzyżowania odmian z kolekcji. Scharakteryzowano dwie odmiany gryki Kora i Panda, wpisane do Rejestru Odmian w 2017 roku jako odmiany tradycyjnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.