logo ihar

Aktualności

Konferencja w CDR Radom „Prezentacja wyników badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w produkcji roślinnej”.

W dniach: 19-20.10.2017r. w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyła się konferencja/szkolenie pt. „Prezentacja wyników badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania w produkcji roślinnej”.

Słuchaczami byli doradcy rolniczy z całego kraju a wykładowcami pracownicy naukowi uczelni rolniczych: SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego z Lublina, Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego z Bydgoszczy, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z Radzikowa, Instytutu Uprawy i Nawożenia w Puławach, Centralnego Ośrodka Badan Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

W referacie pt. „Plonowanie rodów i odmian pszenicy oraz pszenżyta ozimego w podstawowych i intensywnych warunkach agrotechnicznych na przykładzie ścisłych zespołowych doświadczeń hodowlanych w latach 2014-2017” prezentowano wyniki badań uzyskanych w zadania 2.9. w Programie Wieloletnim IHAT-PIB na lata 2015-2010.

W czasie konferencji po wygłoszonych referatach trwała ożywiona dyskusja i wymiana informacji.

Radzików, 2017-10-25.

Tadeusz Śmiałowski