logo ihar

Aktualności

Kolekcja ziemniaka diploidalnego w IHAR-PIB, ONB Młochów

Główną część kolekcji stanowią międzygatunkowe mieszańce ziemniaka diploidalnego, wyselekcjonowane w ramach syntezy materiałów wyjściowych. Charakteryzują się zestawem wartościowych cech jakościowych, odpornościowych, cytologicznych oraz botanicznych. Są to cechy kulinarne, przydatność do przetwórstwa na chipsy, wysoka zawartość skrobi, odporności na zarazę ziemniaka, wirusy ziemniaka, zgnilizny bulw oraz raka ziemniaka. Kolekcję uzupełniają formy otrzymane z zagranicznych hodowli ziemniaka. W genealogii obiektów kolekcyjnych występuje 27 gatunków ziemniaka, a poszczególne obiekty posiadają w swoim pochodzeniu od 1 do 12 Solanum. Większość z tych gatunków nie została do tej pory wykorzystana w pracach badawczo-hodowlanych. Diploidalne obiekty ziemniaka są bardzo przydatne w badaniach genetycznych i hodowli ziemniaka, również na poziomie tetraploidalnym, z uwagi na posiadanie gamet o niezredukowanej liczbie chromosomów. Obiekty kolekcyjne są intensywnie wykorzystywane w projektach badawczo-hodowlanych,  umożliwiają łączenie genów z różnych źródeł (piramiding). Obiekty kolekcyjne utrzymywane są w warunkach polowo-szklarniowych, kulturach invitro oraz w ciekłym azocie.