logo ihar

Aktualności

"Dni Pola" Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach

W dniu 08.06.2018 odbyły się "Dni Pola" Poznańskiej Hodowli Roślin w Nagradowicach, podczas których przedstawiono i omówiono znaczenie gromadzenia i ochrony zasobów genowych łącznie z prezentacją doświadczeń kolekcyjnych łubinu, grochu i seradeli w polu. W wydarzeniu wzięło udział

450 zaproszonych gości.