logo ihar

Aktualności

Szkolenie - Chwałowice dnia 26.07.2017

Dawne gatunki, odmiany oraz populacje roślin rolniczych ponownie na polach.

Szkolenie - Chwałowice dnia 26.07.2017

1030  dr Denise Dostatny z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych,Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy

 „Działania Banku Genów w celu poszerzenia różnorodności gatunków i odmian roślin rolniczych na terenach wiejskich”

1100   mgr inż. Monika Żurek z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

„Dawne odmiany populacyjne kukurydzy dla rolnictwa ekologicznego”

1130-1140 Przerwa Kawowa

1145dr Piotr Ochodzki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Fitopatologii, Pracownia Chorób Roślin

 “Szkodliwość mykotoksyn w zbożach”

  1215 dr Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin -Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin, Pracownia Kukurydzy i Pszenżyta

 „Monitoring występowania omacnicy prosowianki oraz porównanie metod zwalczania tego szkodnika”

1245 Zwiedzanie poletek doświadczalnych

1330 Obiad

logo KCRZG2     MinRol3     linkedin