logo ihar

Aktualności

 • Szkolenie w zakresie przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS, 19-20 kwietnia 2017r.

  Pod koniec 2016r. Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych zakupiło sekwenator MigSeq, wykorzystujący technologię NGS (Next Generation Sequencing). Ważnym aspektem analizy sekwencjonowania oraz pracy z urządzeniem jest właściwe przygotowanie bibliotek DNA.

  czytaj więcej
 • Sympozjum Naukowe „65 lat IHAR-PIB i 15 lat Spółek Grupy IHAR w służbie polskiej hodowli roślin i nasiennictwa”

  W dniu 21 kwietnia 2017 roku Podsekretarz Stanu MRiRW Ryszard Zarudzki uczestniczył w Sympozjum Naukowym poświęconym obchodom 65.lecia Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –Państwowego Instytutu Badawczego oraz 15.lecia Spółek Grupy IHAR.

  czytaj więcej
 • Spotkanie robocze dot. przygotowania listy dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych oraz listy działań priorytetowych

  W dniu 20 kwietnia 2017r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie miało miejsce robocze spotkanie dot. przygotowania listy dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych.

  czytaj więcej
 • Sympozjum Naukowe "Zasoby Genowe Roślin Użytkowych na Rzecz Hodowli" w Kazimierzu Dolnym

  Uprzejmie informujemy, że Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych  IHAR-PIB w Radzikowie organizuje Sympozjum Naukowe poświęcone znaczeniu roślinnych zasobów genowych.

  czytaj więcej
 • Zbiorcze plany ekspedycji, wyjazdów terenowych, szkoleń i dzałań edukacyjnych

  Zbiorczy plan szkoleń i działań edukacyjnych - IHAR-PIB, 2017 >> Pobierz << Zbiorczy plan szkoleń i działań edukacyjnych - IO, 2017 >> Pobierz << Zbiorczy plan ekspedycji i wyjazdów...

  czytaj więcej
 • warsztaty dotyczące reintrodukcji dawnych odmian i zwiększenia bioróżnorodności upraw

  W dniach 20 – 21 marca 2017 zostały zorganizowane w Instytucie Ogrodnictwa Międzynarodowe warsztaty naukowe „Reintroducing Old Varieties and Enabling Crop Biodiversity on the Market”.

  czytaj więcej
 • Szkolenie w Końskowoli (21 marca 2017 r.)

  Zadanie 1.2

  czytaj więcej
 • 16 sesja Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa

   W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2017 roku odbyła się 16 sesja Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (CGRFA).

  czytaj więcej
 • Posiedzenie grupy roboczej ds. zasobów genetycznych w rolnictwie odbyło się w dniach 19-20 stycznia 2017 r.

  Przedstawiciele Polski:

  czytaj więcej
 • Promocja na targach AGROTECH w Kielcach

  W dniach od 17 do 19 marca 2017 roku w Kielcach odbyła się 23 edycja targów techniki rolniczej „Agrotech”. Imprezę odwiedziło ponad 70 tysięcy zainteresowanych.

  czytaj więcej