logo ihar

Aktualności

 • 14 posiedzenie Komitetu Sterującego ECPGR

  Polskę reprezentował Prof. dr hab. J. Czembor, Kierownik KCRZG, Koordynator Obszaru 1 PW

  czytaj więcej
 • „Ósma Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds Roślinnych Zasobów Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa“

  Polskę reprezentowała Pani Dr Dorota Nowosielska z MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, którą wspierał wiedzą ekspercką Pan Prof. dr hab. Jerzy H.

  czytaj więcej
 • Szkolenie w zakresie starych odmian rolniczych oraz warzywnych

  czytaj więcej
 • Końcowe wynik badań w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB w 1 celu badawczym zadania

  „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

  czytaj więcej
 • TARGI POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

  W dniach 11-14 października 2016 roku w Poznaniu odbyły się Targi POL-ECO-SYSTEM, podczas których miały miejsce wydarzenia gromadzące krajową i międzynarodową branżę związaną z ochroną środowiska, w tym bezpłatne konferencje i seminaria...

  czytaj więcej
 • Szkolenie dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. Staszica, ze Staszowa

  Dnia 3.10.2016 roku odbył się pokaz poletek demonstracyjnych oraz szkolenie młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. Staszica ze Staszowa (woj. Świętokrzyskie).

  czytaj więcej
 • Międzynarodowe warsztaty w IHAR-PIB

  14-16th November 2016, Plant Breeding and Acclimatization Institute - National Research Institute IHAR-PIB, Radzików, Poland

  czytaj więcej
 • Seminarium zdawczo-odbiorcz w IHAR-PIB e w Obszarze: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

  W dniu 25.11.2016r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie odbędzie się seminarium zdawczo-odbiorcze, organizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych, podsumowujące realizację tematów, zadań i usług...

  czytaj więcej
 • XVIII DNI KUKURYDZY WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I ŁÓDZKIEGO

  W dniu 2 października 2016 w Skrzelewie odbyły się XVIII Dni kukurydzy Województw Mazowieckiego i Łódzkiego.

  czytaj więcej
 • XIII Rolniczy Festiwal Nauki w Brwinowie

  W dniu 21.10.2016 w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się XIII Rolniczy Festiwal Nauki pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  czytaj więcej