logo ihar

Aktualności

 • Planowane prezentacje wyników zadania 1.2 na konferencjach w 2016 roku

  W ramach usługi badawczej „Prowadzenie kolekcji zasobów genowych lnu, konopi oraz chronionych i rzadkich roślin leczniczych” realizowanej przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu,w zadaniu 1.2 „Gromadzenie i...

  czytaj więcej
 • Dzień Otwartych Drzwi IHAR-PIB w Radzikowie

  W dniu 03.06.2016 na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Liczba uczestników przekroczyła 270 osób.

  czytaj więcej
 • Edukacja w oparciu kolekcję traw w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

  W zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w dniu 6.06.2016 r. w oparciu o Narodową Kolekcję Traw w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy  uczestniczyło 27 studentów II roku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP...

  czytaj więcej
 • Letnie spotkanie hodowców jęczmienia ozimego w Oddziale Bąków, Hodowli Roślin Smolice Sp. Zo.o. – Grupa IHAR

  Tradycja letnich spotkań hodowców jęczmienia ozimego i naukowców zajmujących się tym gatunkiem sięga lat 70 ub. wieku.

  czytaj więcej
 • Plan spotkań koordynacyjnych w Obszarze I w 2016 roku

  Obszar tematyczny 1 „Ochrona zasobów genowych roślin użytkowych” realizowany jest przez dwóch głównych Wykonawców IHAR-PIB w Radzikowie oraz IO w Skierniewicach oraz szereg instytucji współpracujących.

  czytaj więcej
 • Harmonogram ekspedycji terenowych w Obszarze I w 2016 roku

  Zabezpieczenie przed utratą zasobów genowych roślin rolniczych i innych użytkowych, ich dzikich krewniaków i roślin towarzyszących uprawom polowym obejmuje między innymi ich zbiór w trakcie ekspedycji terenowych a następnie utrzymywanie...

  czytaj więcej
 • Plan szkoleń i innych działań edukacyjno-promocyjnych w Obszarze 1

  Plan szkoleń i innych działań edukacyjno-promocyjnych w Obszarze I w ramach zadań realizowanych przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB i Instytut Ogrodnictwa w 2016 roku.

  czytaj więcej
 • Spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

  W dniu 24 maja 2016r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Radzikowie odbyło się spotkanie koordynacyjne dla wykonawców zadań Obszaru 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych.

  czytaj więcej
 • Zajęcia z Odnawialnych Źródeł Energii

  W dniu 25 maja 2016 r. w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy przebywały dwie grupy studentów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, z I roku kierunku Inżynieria Odnawialnych...

  czytaj więcej
 • Konferencja w Korycinach (13-16 czerwca 2016r.)

  pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce   w ramach  XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych 13 - 16 czerwca 2016 Koryciny

  czytaj więcej