logo ihar

Aktualności

 • Barwy Lata Dary Jesieni – Festyn w Przysieku k. Torunia

  czytaj więcej
 • XXIII Krajowe Dni Ziemniaka w Kościerzynie

  W dniach 17-18 września 2016 roku w Kościerzynie odbyły się 23. Krajowe Dni Ziemniaka. Głównym organizatorem tej imprezy był IHAR PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie...

  czytaj więcej
 • Warsztaty kulinarne z ziemniakiem w roli głównej

  W dniu 30 września 2016 roku w Krzesku na Podlasiu odbyły się Warsztaty kulinarne z ziemniakiem w roli głównej. Głównym organizatorem tej imprezy był Europlant Handel Ziemniakami, Sp. Z o.o.

  czytaj więcej
 • Wizyty zorganizowanych grup w Banku Genów Ziemniaka In vitro w Zakładzie Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

  Bank Genów Ziemniaka In vitro i zgromadzone w nim zasoby genowe cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno naukowców jak i rolników oraz uczniów i studentów.

  czytaj więcej
 • 14 posiedzenie Komitetu Sterującego ECPGR

  Polskę reprezentował Prof. dr hab. J. Czembor, Kierownik KCRZG, Koordynator Obszaru 1 PW

  czytaj więcej
 • „Ósma Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej ds Roślinnych Zasobów Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa“

  Polskę reprezentowała Pani Dr Dorota Nowosielska z MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Wydział Zasobów Genowych i Roślin Genetycznie Zmodyfikowanych, którą wspierał wiedzą ekspercką Pan Prof. dr hab. Jerzy H.

  czytaj więcej
 • Szkolenie w zakresie starych odmian rolniczych oraz warzywnych

  czytaj więcej
 • Końcowe wynik badań w zadaniu 2.9. PW IHAR-PIB w 1 celu badawczym zadania

  „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”.

  czytaj więcej
 • TARGI POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu

  W dniach 11-14 października 2016 roku w Poznaniu odbyły się Targi POL-ECO-SYSTEM, podczas których miały miejsce wydarzenia gromadzące krajową i międzynarodową branżę związaną z ochroną środowiska, w tym bezpłatne konferencje i seminaria...

  czytaj więcej
 • Szkolenie dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. Staszica, ze Staszowa

  Dnia 3.10.2016 roku odbył się pokaz poletek demonstracyjnych oraz szkolenie młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych im. Staszica ze Staszowa (woj. Świętokrzyskie).

  czytaj więcej