logo ihar

Aktualności

5th International Conference and Workshop ‘Plant – the source of research material'

Instytut Wlokien Naturalnych i Roslin Zielarskich w Poznaniu

W dniach 21–24 czerwca 2017 roku, odbyła się w Lublinie 5th International Conference and Workshop ‘Plant –  the source of research material’, organizowana przez Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie oraz Polską Akademię Nauk, oddział w Lublinie. Szeroka formuła konferencji pozwoliła zgromadzić liczne grono uczestników z kraju i zagranicy, w tym z Anglii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Litwy, Portugalii i Ukrainy. Łącznie zaprezentowano blisko 150 referatów i plakatów z różnych dziedzin nauk farmaceutycznych, botanicznych i rolniczych. Poruszano zagadnienia dotyczące m.in. metod analitycznych, fitochemii, aktywności biologicznej wyciągów i wtórnych metabolitów roślin, fizjologii roślin, kultur tkankowych, biologii nasion, zmienności fenotypowej i genotypowej roślin, geobotaniki, ekologii i ochrony gatunkowej roślin, kolekcji roślin użytkowych oraz uprawy i hodowli roślin.

Streszczenie posteru: Artur Adamczak, Anna Forycka, Elżbieta Bilińska, Waldemar Buchwald. 2017. Biometric variability of European cranberry (Oxycoccus palustris Pers.)

http://ltwnf.org/index.php/5th-international-conference-and-workshop-plant-the-source-of-research-material/