logo ihar

Aktualności

48 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna

W dniach 9-13 wrzesień 2018 w Szamotułach koło Poznania odbyła się,

48 Międzynarodowa Konferencja Biometryczna.

The 48th international Biometrical Colloquium in Honour of the 90th of Professor Tadeusz Caliński and VI Polish - Portuguese Workshop one Biometry,
Szamotuły, Poland, 9-13 September 2018

BIOMETRIA to dyscyplina naukowa zajmująca się zastosowaniami metod matematycznych i statystycznych w rozwiązywaniu problemów biologicznych, w szerokim tego słowa znaczeniu, a zwłaszcza w planowaniu i analizie eksperymentów. Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z lat 30-tych XIX wieku. Za „ojca chrzestnego” biometrii uważa się angielskiego przyrodnika Francisa Galtona (1822-1911), który uznał biometrię za nowy obiecujący kierunek w nauce.

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowców i praktyków wykorzystujących statystykę do porządkowania danych ich klasyfikacji i analizy wyników.

Celem konferencji było dokonanie przeglądu zakończonych i obecnie prowadzonych prac z zakresu wykorzystania osiągnięć biometrii, statystyki teoretycznej i eksperymentalnej w badaniach biologii molekularnej, biochemii, fitopatologii, fizjologii oraz innych dyscyplinach nauk biologicznych w praktycznej hodowli roślin i doświadczalnictwie.

Zaprezentowano 22 referaty oraz 18  posterów. W konferencji wzięło udział ponad 40 uczestników z Austrii, Czech, Chile, Hiszpanii, Portugali, Polski i Słowacji.

W ramach zad.2.9. PW IHAR-PIB w celu: „Wyodrębnienie źródeł genetycznych o wysokiej plenności i wartości rolniczej jako materiałów wyjściowych do hodowli nowych odmian pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa”  zaprezentowano  wyniki  badań pt.: „Effectiveness of selection of parental components used for crossbreeding in winter wheat cultivation (Tr.aestivum ssp. vulgare) on the basis of the yield assessment of their offspring.”

autorów:

Tadeusza Śmiałowskiego,  Dariusza R. Mańkowskiego z Zakładu Nasiennictwa i Nasionoznawstwa oraz Małgorzaty Cyran i Wioletty Dynkowskiej  z Zakładu Biochemii IHAR-PIB w Radzikowie.  

Materiały z konferencji (streszczenia wykładów i plakatów) zostały opublikowane na stronie http://www1.up.poznan/cb48//, znak ISBN 978-83-6424695-1.

48 Miedzynarodowa Konferencja Biometryczna.

Fot. Tadeusz Śmiałowski.

Streszczenie pracy znajduje się na stronie 46-47 ww. publikacji.

Pracę prezentował Tadeusz Śmiałowski.
2018-09-17.

Tadeusz Śmiałowski

 W załączeniu program i poster z ww. konferencji.