logo ihar

Aktualności

28.08.2017 – 01.09.2017 Czechy, Praga Warsztaty GRIN-Global Workshop 2017 for European genebanks

Celem spotkania było zapoznanie się z system dokumentacji GRIN-Global

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin reprezentował Marcin Zaczyński z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych

W czasie warsztatów:

  • Zapoznano się z tworzeniem środowiska pracy i instalacją komponentów oraz
  •  Zapoznano się z praktycznym wykorzystaniem systemu dokumentacji zasobów genowych GRIN-GLOBAL

Nawiązano kontakty z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie systemu w Czechach, Meksyku i Tunezji