logo ihar

Aktualności

16 sesja Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa

 W dniach od 30 stycznia do 3 lutego 2017 roku odbyła się 16 sesja Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (CGRFA). Lista delegatów z poszczególnych krajów oraz Raport z posiedzenia 16 sesji Komisji jest dostępny na stronie internetowej FAO http://www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-meetings/cgrfa-comm/sixteenth-reg/en/

Polskę reprezentowały następujące osoby:

  1. Jerzy Henryk Czembor, Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Roślin, Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- Państwowy Instytut Badawczy,
  2. Elżbieta Martyniuk, Krajowy Koordynator ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – PIB, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
  3. Magdalena Mietlicka-Zakrzewska, Starszy Specjalista, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  4. Grażyna Polak, zastępca Krajowego Koordynatora ds. Zasobów Genetycznych Zwierząt, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
  5. Czesław Kozioł, Dyrektor Leśnego Banku Genów – Kostrzyca, Ministerstwo Środowiska.

W skład Biura 16 Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa weszli przedstawiciele 7 regionów FAO, wybrani podczas 15 sesji Komisji w styczniu 2015r., a mianowicie: Cho Chang Yeon (Korea) przewodniczący Komisji, Clarissa della Ninia (Brazylia) - reporter, Charles Nying (Kamerun), William Wigmore (Wyspy Cooka), Javad Mozafari Hashjin (Iran), Francois Pythoud (Szwajcaria), Christine Dawson (USA). Po raz pierwszy przygotowania do sesji Komisji były prowadzone przez nowego Sekretarza Komisji, Panią Irene Hoffmann.

Sprawozdanie z 16 sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa (CGRFA)