logo ihar

Aktualności

 • Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I

  Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego oraz założeń Krajowego Programu Ochrony Roślinnych Zasobów Genowych

  czytaj więcej
 • Zimowe zebranie grup ds. hodowli owsa i jęczmienia jarego w Zakopanem .

  W dniu 6 lutego 2019 roku w ramach Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” w Zakopanem odbyły się 2 robocze narady grup ds. hodowli owsa i jęczmienia jarego.

  czytaj więcej
 • Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ZD HAR Grodkowice

  Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowegow ZD HAR Grodkowice

  czytaj więcej
 • Konferencja FORBIO w Płońsku.

  W dniu 4.09.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyło się seminarium pt. „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu FORBIO...

  czytaj więcej
 • Szkolenie - Wprowadzenie do analizy RADSeq

  W dniach 15 – 16 grudnia 2018r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się szkolenie pt. ,,Wprowadzenie do analizy RADSeq”. Szkolenie prowadził Pan Jan Kosiński z firmy Ideas4biology.com.

  czytaj więcej
 • XX Dni kukurydzy województwa mazowieckiego i łódzkiego

  Dnia 7.10.2018 w Skrzelewie odbyły się jubileuszowe „XX Dni kukurydzy województwa mazowieckiego i łódzkiego”. Na imprezie tej prezentowano bardzo różnorodne stoiska dotyczące wszystkich aspektów związanych z uprawą kukurydzy.

  czytaj więcej
 • Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

  W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 naterenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się „Narodowa Wystawa Rolnicza”.

  czytaj więcej
 • Szkolenie „ Reintrodukcja i udostępnienie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych na terenie Polski” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

  Dnia 28 listopada 2018r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu odbyło się szkolenie pt. „Reintrodukcja i udostępnienie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych na terenie Polski”.

  czytaj więcej
 • Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

  W dniach 15.11.2018 r. oraz 22.11.2018 r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie odbyły się seminaria zdawczo-odbiorcze zorganizowane przez Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych.

  czytaj więcej
 • Różnorodność biologiczna na przykładzie roślin zbożowych - XV Lubelski Festiwal Nauki - 15-21 września 2018

  Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Obejmuje ona rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków oraz ekosystemów.

  czytaj więcej