Close

wizyta studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunku...

26 June 2019 Obszar tematyczny 1

W dniu 22.05.2019 Krajowe Centrum Roślinnych Zasobów Genowych odwiedziła grupa studentów kierunku Biotechnologia Medyczna. Podczas wizyty Marcin Zaczyński zapoznał gości z ...

Więcej

Ocena wartości siewnej traw i seradeli oraz identyfikacja...

24 June 2019 Bez kategorii

Program szkolenia SPS 7-2019

Więcej

Letnie zebranie grup ds. hodowli jęczmienia ozimego i jar...

24 June 2019 Obszar tematyczny 2

W dniu 18 czerwca 2019 roku zgodnie z ustaleniami zimowego zebrania grupy ds. hodowli jęczmienia odbyło się letnie spotkanie narady grup ...

Więcej

XXV Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

6 May 2019 Obszar tematyczny 1

W dniach od 15 do 17 marca 2019 roku w Kielcach odbyły się 25 Międzynarodowe Targi Rolnicze.  Imprezę przybyła rekordowa liczba ...

Więcej

Wizyta grupy uczniów w IHAR-PIB w Radzikowie

2 May 2019 Obszar tematyczny 1

W dniu 17 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta 15 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Podczas wizyty ...

Więcej

Wizyta grupy uczniów w IHAR-PIB w Radzikowie

30 April 2019 Obszar tematyczny 1

W dniu 17 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta 15 uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu Przeprowadzono referat ...

Więcej

I Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej

25 April 2019 Obszar tematyczny 1

W dniach 2-3 marca 2019 r. w Dolinie Harmonii w Kopańcu, w Górach Izerskich, miało miejsce I Izerskie Forum Suwerenności Żywnościowej. ...

Więcej

Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obsz...

11 March 2019 Obszar tematyczny 1

Spotkanie koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w Obszarze I „Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych” Programu Wieloletniego oraz założeń Krajowego Programu Ochrony Roślinnych ...

Więcej

Zimowe zebranie grup ds. hodowli owsa i jęczmienia jarego...

13 February 2019 Obszar tematyczny 2

W dniu 6 lutego 2019 roku w ramach Konferencji Naukowej „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” w Zakopanem odbyły się ...

Więcej

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczal...

3 February 2019 Obszar tematyczny 2

Zebranie Małopolskiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w ZD HAR Grodkowice Stacja Doświadczalna Oceny Odmian  w Węgrzcach jako Stacja Koordynująca program  Porejestrowego ...

Więcej
Skip to content