logo ihar
 • Konferencja FORBIO w Płońsku.

  W dniu 4.09.2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbyło się seminarium pt. „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu FORBIO...

  czytaj więcej
 • Szkolenie - Wprowadzenie do analizy RADSeq

  W dniach 15 – 16 grudnia 2018r. w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie odbyło się szkolenie pt. ,,Wprowadzenie do analizy RADSeq”. Szkolenie prowadził Pan Jan Kosiński z firmy Ideas4biology.com.

  czytaj więcej
 • XX Dni kukurydzy województwa mazowieckiego i łódzkiego

 • Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

  W dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 naterenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się „Narodowa Wystawa Rolnicza”.

  czytaj więcej
 • Szkolenie „ Reintrodukcja i udostępnienie roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych na terenie Polski” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

 • Seminarium zdawczo-odbiorcze w IHAR-PIB w Obszarze 1: Ochrona Zasobów Genowych Roślin Użytkowych

 • Różnorodność biologiczna na przykładzie roślin zbożowych - XV Lubelski Festiwal Nauki - 15-21 września 2018

  Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi. Obejmuje ona rozmaitość form życia wraz z całą ich zmiennością na poziomie genów, gatunków oraz ekosystemów.

  czytaj więcej
 • Obiekty ziemniaka diploidalnego, odporne na Phytophthora infestans, wprowadzone w 2018 r. do kolekcji polowej

  W 2018 r. do kolekcji polowej zostało wprowadzonych 19 obiektów kolekcyjnych, charakteryzujących się wysoką odpornością na Phytophthora infestans. Zaraza ziemniaka wywoływana przez P. infestans jest najważniejszą z punktu ekonomicznego chorobą ziemniaka.

  czytaj więcej
 • Krótki przewodnik po szukaniu informacji i zamawianiu materiałów za pomocą wyszukiwarki obiektów banku genów.

  Krótki przewodnik po szukaniu informacji i zamawianiu materiałów za pomocą wyszukiwarki obiektów banku genów.

  czytaj więcej
 • Warsztaty szkoleniowe „Reintrodukcja Starych Odmian Roślin Uprawnych” dla rolników i praktykantów w Grzybowie.

 • PROMOCJA BANKU GENÓW ROŚLIN IN VITRO ZIEMNIAKA W BONINIE W RAMACH ZADANIA 1.2.

 • Dlaczego chronimy roślinne zasoby genowe?