logo ihar
 • Nowa Blog Post

  W dniu 23.02.2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach odbyło się Seminarium Branżowe dla doradców z produkcji roślinnej działających na terenie województwa świętokrzyskiego zorganizowane przez Dział Technologii...

  czytaj więcej
 • Monitorowanie obecności mikotoksyn w ziarnie kukurydzy.

  Polska jest dużym producentem kukurydzy. Z około miliona hektarów przeznaczonych corocznie pod jej uprawę, około 670 tysięcy przeznaczone jest na uprawę na ziarno. Uzyskany plon powinien być wysokiej jakości, a...

  czytaj więcej
 • Plan ekspedycji terenowych w 2017 r.

 • SZKOLENIE BRANŻOWE DLA DORADZCÓW Z ZAKRESU PRODUKCJI ROŚLINNEJ

  w dniu 23.02.2017 o godz. 9.00

  czytaj więcej
 • Zebranie grup ds. hodowli jęczmienia i owsa w Zakopanem w 2017 roku.

  W celu realizacji badań w zadaniu 2.9.  Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych w dniu 1.02.2017 roku w trakcie trwania Konferencji Naukowej w Zakopanem; Nauka dla Hodowli...

  czytaj więcej
 • Zimowa edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

 • Szkolenie Rolnicze w Wojciechowicach

  W dniu 20.01.2017 Roku w Wojciechowicach w powiecie opatowski m w województwo Świętokrzyskie w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach odbyło się Szkolenie Rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie...

  czytaj więcej
 • Śledzenie występowania w Polsce patotypów grzyba Synchytrium endobioticum – sprawcy raka ziemniaka.

 • Szkolenie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie

   W dniu 17.01.2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie pow. opatowski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB w Radzikowie we współpracy Urzędem Miasta i Gminy w Ożarowie. W szkoleniu uczestniczyło 29 rolników i z terenu gminy Ożarów.

  czytaj więcej
 • Śledzenie występowania patotypów mątwika ziemniaczanego i agresywnego na polach uprawnych na terenie Polski

 • Szkolenie Rolnicze w Wojciechowicach

 • SZKOLENIE ROLNICZE w Ożarowie