logo ihar
 • (2016-02-18/19) Konferencja w Pawłowicach

  Na konferencji „60 lat kukurydzy mieszańcowej w Polsce” (18-19 luty, Pawłowice) zaprezentowano poster pt.: „Polskie odmiany populacyjne kukurydzy” zawierający informacje o polskich odmianach populacyjnych kukurydzy obecnych w kolekcji Krajowego Centrum...

  czytaj więcej
 • XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

  W dniach 30 stycznia – 3 lutego 2017 roku w Zakopanem odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  czytaj więcej
 • Seminarium Branżowe dla doradców w Modliszewicach

 • Monitorowanie obecności mikotoksyn w ziarnie kukurydzy.

  Polska jest dużym producentem kukurydzy. Z około miliona hektarów przeznaczonych corocznie pod jej uprawę, około 670 tysięcy przeznaczone jest na uprawę na ziarno. Uzyskany plon powinien być wysokiej jakości, a...

  czytaj więcej
 • Plan ekspedycji terenowych w 2017 r.

   

  czytaj więcej
 • SZKOLENIE BRANŻOWE DLA DORADZCÓW Z ZAKRESU PRODUKCJI ROŚLINNEJ

 • Zebranie grup ds. hodowli jęczmienia i owsa w Zakopanem w 2017 roku.

  W celu realizacji badań w zadaniu 2.9.  Analiza, weryfikacja i optymalizacja metodyk oceny jakościowej materiałów roślinnych w dniu 1.02.2017 roku w trakcie trwania Konferencji Naukowej w Zakopanem; Nauka dla Hodowli...

  czytaj więcej
 • Zimowa edukacja w Ogrodzie Botanicznym KCRZG w Bydgoszczy

 • Szkolenie Rolnicze w Wojciechowicach

  W dniu 20.01.2017 Roku w Wojciechowicach w powiecie opatowski m w województwo Świętokrzyskie w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach odbyło się Szkolenie Rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie...

  czytaj więcej
 • Śledzenie występowania w Polsce patotypów grzyba Synchytrium endobioticum – sprawcy raka ziemniaka.

 • Szkolenie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie

   W dniu 17.01.2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie pow. opatowski odbyło się szkolenie rolnicze zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Modliszewicach wspólnie z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –PIB w Radzikowie we współpracy Urzędem Miasta i Gminy w Ożarowie. W szkoleniu uczestniczyło 29 rolników i z terenu gminy Ożarów.

  czytaj więcej
 • Śledzenie występowania patotypów mątwika ziemniaczanego i agresywnego na polach uprawnych na terenie Polski